LIDER PROJEKT

O nama

Tvrtka Lider projekt d.o.o. osnovana je 2019. godine s ciljem drugačijeg,
cjelovitog pristupa planiranju i realizaciji razvojnih vizija klijenata. Tvrtku čine
stručnjaci iz prirodnog, društvenog i tehničkog područja znanosti čime je omogućen
holistički, multidisciplinarni pristup razmatranju utjecaja strateških odluka i
projekata na održivost razvoja i poslovanja.

USLUGE

PROMET

Zahvaljujući dosadašnjem radnom iskustvu, možemo konstatirati kako smo osposobljeni za izradu širokog spektra dokumenata iz
sektora prometa. Naše usluge obuhvaćaju izradu:

• Prometnih elaborata privremene regulacije prometa;
• Prometnih elaborata stalne prometnu signalizaciju;
• Prometnih elaborata za potrebe uređenja prometa JLS-a;
• Projekata prometne signalizacije i opreme;
• Prometnih istraživanja, studija i analiza;
• Simulacijskih modela prometnih mreža simulacijom na računalu;
• Idejnih, glavnih i izvedbenih projekata prometnih površina;
• Projekata gradskih ulica, parkirališta, trgova;
• Pružanje usluge savjetovanja u razvoju prometa i implementaciji prometnih rješenja.

EU FONDOVI I DRUGE VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA


Obzirom kako je dobra ideja tek početak puta prema njenom ostvarenju, cilj naše tvrtke je pomoći klijentima pri realizaciji
projektnih ideja kroz (su)financiranje iz ESI fondova i/ili nacionalnih, regionalnih i lokalnih izvora sufinanciranja
dostupnih u Republici Hrvatskoj. Naša usluga obuhvaća:

• upoznavanje s klijentima i analizu projektne ideje,
• razradu ciljeva projekta sukladno zahtjevima klijenta te predlaganje optimalnih natječaja,
• izradu cjelokupnog projektnog prijedloga te ispunjavanje pripadajućih obrazaca,
• izradu poslovnih planova za male, srednje i velike tvrtke,
• izradu studije (pred)izvodljivosti za infrastrukturne projekte,
• izradu investicijskih studija i poslovnih planova,
• savjetovanje pri provedbi projekata,
• proveđenje postupaka javne nabave i postupaka za neobveznike o javnoj nabavi (NOJN).

STRATEŠKO PLANIRANJE


Strateško planiranje kao metodu koriste tvrtke, udruge i jedinice regionalne i lokalne samouprave, a označava proces
kojim se određuju prioriteti o onome što se želi postati u budućnosti.Osnovna pitanja na koja strateško planiranje
odgovara su: gdje smo sada? Gdje želimo/moramo biti? Kako tamo doći? Kako pratiti uspješnost razvoja plana?

Shodno navedenom, klijentima nudimo uslugu izrade sljedećih strateških dokumenata:
• Strategije regionalnog i lokalnog razvoja;
• Strategije sektorskog razvoja;
• Strategije razvoja tvrtki, ustanova i ostalih organizacijskih cjelina.

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI (GIS)

Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i atributima pridruženih njima. Tehnologija
geografskog informacijskog sustava koristi se za znanstvena istraživanja, upravljanje resursima, planiranje razvoja, kartografiju,
određivanje optimalnih ruta i lokacija i u brojne druge svrhe. Naša usluga obuhvaća:

• Izradu prostornih analiza (analize terena, izrada sintetičkih pokazatelja i tipologija, određivanje optimalnih lokacija i ruta u prostoru);
• Kartiranje pojava i procesa u prostoru i njihovu vizualizaciju;
• Izradu različitih vrsta prostorno vremenskih simulacija.

NAJAM PROMETNIH ZNAKOVA, SIGNALIZACIJE I OPREME NA CESTI

Za tvrtke koje se bave izvođenjem radova iznajmljujemo prometne znakove, signalizaciju i opremu za potrebe uspostavljanja
privremene regulacije prometa na cestama sukladno važećim zakonskim propisima i normama.

Naši partneri i klijentiJAVNI I DRŽAVNI SEKTOR

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

GRAD ZAGREB

GRAD KARLOVAC

GRAD GLINA

GRAD
SINJ

OPĆINA LASINJA

OPĆINA PODGORAČ

OPĆINA VELA LUKA

OPĆINA VRHOVINE

OPĆINA KALNIK

OPĆINA TOPUSKO

KOMUNALAC GLINA
d.o.o.

VODOVOD LASINJA d.o.o.
KOMUNALNO PISAROVINA d.o.o.

PRIVATNI SEKTOR


HRVATSKI TELEKOM d.d.
DALEKOVOD PROJEKT D.O.O.
HIDROINŽE­NJERING d.o.o.
INSTITUT ZA ELEKTROPRI­VREDU d.d.
TEHNO-
ELEKTRO d.o.o.

URBIS
d.o.o.

SEDRA CONSULTING d.O.O.

TONI
GALE U.O.

STUDIO AUCTOR d.o.o.
BLUE SKY
ADRIATIC d.o.o.
AS
INŽENJERING d.o.o.

ZANI
d.o.o.

INFOBOT

BDC D.O.O