O nama

Tvrtka Lider projekt d.o.o. osnovana je 2019. godine s ciljem drugačijeg,
cjelovitog pristupa planiranju i realizaciji razvojnih vizija klijenata. Tvrtku čine
stručnjaci iz prirodnog, društvenog i tehničkog područja čime je omogućen
holistički, multidisciplinarni pristup razmatranju utjecaja strateških odluka i
projekata na održivost razvoja i poslovanja.

USLUGE

PROMET

Zahvaljujući dosadašnjem radnom iskustvu, možemo konstatirati kako smo osposobljeni za izradu širokog spektra dokumenata iz
sektora prometa. Naše usluge su:

• Prometni elaborat privremene regulacije prometa;
• Prometni elaborat za stalnu prometnu signalizaciju;
• Projekt prometne signalizacije i opreme;
• Planiranje prometa (prometna istraživanja, studije, analize);
• Izrada i provjere simulacijskih modela prometnih mreža simulacijom na računalu;
• Projektiranje cesta;
• Projekti gradskih ulica, parkirališta, trgova;
• Usluge savjetovanja u razvoju prometa i implementaciji prometnih rješenja.

EU FONDOVI i druge vrste financijskih potpora

S obzirom da je dobra ideja tek početak puta prema njenom ostvarenju, cilj naše usluge je pomoći klijentima pri realizaciji projektnih ideja kroz (su)financiranje iz ESI fondova kao i nacionalnih, regionalnih i lokalnih izvora sufinanciranja dostupnih u Republici Hrvatskoj. Naša usluga obuhvaća:


• Upoznavanje s klijentima i analiza projektne ideje;
• razrada ciljeva projekta sukladno zahtjevima klijenta te predlaganje optimalnih natječaja;
• izradu cjelokupnog projektnog prijedloga te ispunjavanje pripadajućih obrazaca;
• izrada poslovnih planova za male, srednje i velike tvrtke;
• studija (pred)izvodljivosti za infrastrukturne projekte
• Izrada investicijskih studija, poslovnog plana i marketinške strategije;
• savjetovanje pri provedbi projekta;
• provođenje postupaka Javne nabave i postupaka za neobveznike javne nabave (NOJN)

STRATEŠKO PLANIRANJE

Prema Europskoj povelji o regionalnom/prostornom planiranju definicija regionalno (prostorno) planiranje definirano je kao
geografski izraz ekonomske, socijalne, kulturne i ekološke politike društva čiji je interdisciplinarni i globalni pristup
usmjeren uravnoteženom regionalnomrazvoju i fizičkoj organizaciji prostora prema cjelovitoj strategiji.

Strateško planiranje označava proces kojim se određuju prioriteti o onome što se želi postati u budućnosti. Strateško planiranje
kao metodu koriste tvrtke, udruge i jedinice regionalne i lokalne samouprave. Osnovna pitanja na koja strateško planiranje
odgovara su: gdje smo sada? Gdje želimo/moramo biti? Kako tamo doći? Kako pratiti uspješnost razvoja plana?
Obzirom na navedeno jasno je kako je kvalitetno planiranje i usmjerenje ključ uspješnog poslovanja kod tvrtki i održivosti prilikom
upravljanja razvojem kod upravno-teritorijalnih jedinica.

Klijentima nudimo pomoć pri postavljanju ciljeva i vizije odnosno uslugu izrade sljedećih strateških dokumenata:
• Strategije regionalnog i lokalnog razvoja;
• Strategije sektorskog razvoja;
• Strategije razvoja tvrtki, ustanova i ostalih organizacijskih cjelina.

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI (GIS)

Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i atributima pridruženih njima. Tehnologija
geografskog informacijskog sustava koristi se za znanstvena istraživanja, upravljanje resursima, planiranje razvoja, kartografiju,
određivanje optimalnih ruta i lokacija i u brojne druge svrhe. Naša usluga obuhvaća:

• Prostorne analize (analize terena, izrada sintetičkih pokazatelja i tipologija, određivanje optimalnih lokacija i ruta u prostoru);
• Kartiranje pojava i procesa u prostoru i njihovu vizualizaciju;
• Izradu različitih vrsta prostorno vremenskih simulacija.

NAJAM PROMETNIH ZNAKOVA, SIGNALIZACIJE I OPREME NA CESTI

Za tvrtke koje se bave izvođenjem radova iznajmljujemo prometne znakove, signalizaciju i opremu za potrebe uspostavljanja
privremene regulacije prometa na cestama sukladno važećim zakonskim propisima i normama.