LIDER PROJEKT

O nama

Tvrtka Lider projekt d.o.o. osnovana je 2019. godine s ciljem drugačijeg,
cjelovitog pristupa planiranju i realizaciji razvojnih vizija klijenata. Tvrtku čine
stručnjaci iz prometnog i građevinskog područja čime je omogućen
holistički, multidisciplinarni pristup razmatranju utjecaja strateških odluka i
projekata na održivost razvoja i poslovanja.

USLUGE

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Zahvaljujući dosadašnjem radnom iskustvu, možemo konstatirati kako smo osposobljeni za izradu širokog spektra dokumenata iz
sektora prometa. Naše usluge obuhvaćaju izradu:

• Idejnih, glavnih i izvedbenih projekata prometnih površina;
• Projekata gradskih ulica, parkirališta, trgova;
• Prometnih elaborata privremene regulacije prometa;
• Prometnih elaborata stalne prometnu signalizaciju;
• Prometnih elaborata za potrebe uređenja prometa JLS-a;
• Projekata prometne signalizacije i opreme;
• Prometnih istraživanja, studija i analiza;
• Simulacijskih modela prometnih mreža simulacijom na računalu;
• Pružanje usluge savjetovanja u razvoju prometa i implementaciji prometnih rješenja.

SUDSKO VJEŠTAČENJE U CESTOVNOM PROMETU

U sklopu poslova iz domene sudskog vještačenja za cestovni promet vršimo ekspertize (vještačenja) prometnih nezgoda,
procjene šteta na vozilima i druge poslove iz oblasti cestovnog prometa.

Naši partneri i klijentiJAVNI I DRŽAVNI SEKTOR

HRVATSKE CESTE d.o.o.
ZRAČNA LUKA PULA
FAKULTET PROM. ZNAN.
GRAD ZAGREB

GRAD KARLOVAC

GRAD IVANEC

OPĆINA PODGORAČ

OPĆINA VELA LUKA

OPĆINA VRHOVINE

OPĆINA KALNIK

OPĆINA SRAČINEC

OPĆINA SUNJA

OPĆINA TOPUSKO

GRAD SINJ

OPĆINA LASINJA

VODOVOD LASINJA d.o.o.
KOMUNALNO PISAROVINA d.o.o.

PRIVATNI SEKTOR


HRVATSKI TELEKOM d.d.
DALEKOVOD d.d.
HIDROINŽE­NJERING d.o.o.
INSTITUT ZA ELEKTROPRI­VREDU d.d.
TEHNO-
ELEKTRO d.o.o.

URBIS
d.o.o.

SEDRA CONSULTING d.O.O.

TONI
GALE U.O.

STUDIO AUCTOR d.o.o.
BLUE SKY
ADRIATIC d.o.o.
AS
INŽENJERING d.o.o.

ZANI
d.o.o.

INFOBOT

GIP Pionir d.o.o.